Department of Environmental Quality Promotion
Ministry of Natural Resources and Environment

What is ipbe?

8 April 2022

Share

Share on email

Views

Author : Uthai Moolpak

ipbes คืออะไร?

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน ในบทความนี้ผู้เขียนขอพาคุณผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services : IPBES) ” ซึ่ง IPBES คือ องค์กรอิสระระหว่างรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดการความรู้ทางวิชาการบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนหรือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศเพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและการดำรงอยู่ของธรรมชาติ และอีกหนึ่งองค์กรที่สำคัญ คือ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ซึ่งทั้งสององค์กรมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นภัยคุกคามทั้งต่อมนุษย์และระบบนิเวศในธรรมชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ภาวะโลกรวนส่งผลทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ในเวลาต่อมา จากการประชุมและความร่วมมือระดับโลกที่ผ่านมาทำให้เกิดอนุสัญญาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย โดยหนึ่งในอนุสัญญาที่สำคัญ คือ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

IPBES กับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

IPBES ริเริ่มแนวคิดมาจากอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ซึ่งข้อมติการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินของ IPBES เช่น ข้อมติที่ 14/6 ที่จะช่วยสนับสนุนภาคีอนุสัญญาฯ ให้ส่งเสริมผู้เพาะเลี้ยงแมลงผสมเกสรใช้วิธีเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตร พร้อมทั้งคำนึงถึงโอกาสและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบให้ผู้ผสมเกสรลดลงในระดับพื้นที่และระดับท้องถิ่นเพื่อลดการสูญเสียผู้ผสมเกสรซึ่งอาจส่งผลต่อผลผลิตอาหารของโลกในเวลาต่อมาได้

โดย IPBES มีเป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์หลัก ดังนี้

  1. สนับสนุนหรือแก้ไขความท้าทายด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจไม่เพียงพอในการนำไปกำหนดเป็นนโยบาย
  2. มุ่งเน้นนำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก
  3. เพื่อเป็นเวทีระหว่างงานนโยบายและงานวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

การดำเนินงานที่ผ่านมาของ IPBES สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

  • การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ การประเมินเฉพาะเรื่อง (Thematic Assessment) การประเมินระเบียบวิธีการ (Methodology Assessment) การประเมินระดับภูมิภาคและระดับโลก (Regional and Global Assessmat)
  • การสนับสนุนด้านนโยบาย
  • การเสริมสร้างสมรรถนะและองค์ความรู้
  • การสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ IPBES มีแผนการดำเนินงานถึงปี 2030 โดยมุ่งเน้นเพื่อเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และการดำเนินงานตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้อ่าน ในบทความนี้อาจสามารถพาคุณผู้อ่านมารู้จักกับคำใหม่ ๆ องค์กรใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นมาอีกสักเล็กน้อย ให้เรารู้จักคำศัพท์และหน่วยงานรอบตัวเรามากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวมากยิ่งขึ้นนะคะ ไว้พบกันใหม่ สวัสดีค่ะ

HiddenChess เรียบเรียง

เอกสารอ้างอิง

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ชุดความรู้การดำเนินงานของ IPBES. 2563. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น.

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ

(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: IPBES) (Online). สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565, จาก http://chmthai.onep.go.th/?page_id=3836

IPBES. IPBES-IPCC Co-Sponsored Workshop Report on Biodiversity and Climate Change (Online).

Retrieved 1 April, 2022, from https://ipbes.net/events/ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-report-biodiversity-and-climate-change

Share on email

Related

7 June 2022
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม สามารถเป็นได้ทั้งธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตึกสูงระฟ้าไปจนถึงถนนลาดยางมะตอย ยอดภูผาสูงชันปะทะสายลม ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่า “สิ่งที่เราสนใจคืออะไร” โดยทั่วไปแล้วสิ่งแวดล้อมมักหมายถึงสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
Views
1 June 2022
EIA กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA ตามความในมาตรา
Views
23 May 2022
วันเต่าโลก (World Turtle Day) กระดองหนาและแข็งเมื่อโตเต็มวัย ออกลูกเป็นไข่ เดินสี่ขา เคลื่อนที่ช้าขณะอยู่บนบก มีทั้งสายพันธุ์บนบกและทะเล
Views

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save