โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Best practise

การ ส่งเสริม/สร้างเครือข่ายตัวอย่างที่ดี (Best Practices) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

หน่วยงาน จังหวัด การ ส่งเสริม/สร้างเครือข่ายตัวอย่างที่ดี (Best Practices)
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ(ด้าน Climate Change /
Mitigation / Adaptation /
Paris Agreement / SDGs)
ภาคเอกชน
(ด้าน Climate Change /
Mitigation / Adaptation /
Paris Agreement / SDGs)
ภาคการศึกษา
(ด้าน Climate Change /
Mitigation / Adaptation /
Paris Agreement / SDGs)
สื่อสารมวลชน
(ด้าน Climate Change /
Mitigation / Adaptation /
Paris Agreement / SDGs)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรุงเทพฯ มี มี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ มี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ มี มี มี ด้านพลังงานทดแทน ในโครงการ Thailand Energy Awards
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี มี จัดนิทรรศการและกิจกรรมวันน้ำโลก World water day
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา มี โครงการคลองสวยน้ำใส
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ มี มี มี มี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มี
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กรุงเทพฯ มี โครงการร่วมพลังร้างสรรค์โลกตามรอยพ่อของแผ่นดินร่วมกับมูลธินิกสิกรธรรมชาติ
บริษัท โกว์ พลังงสน จำกัด กรุงเทพฯ มี บริษัท เข้าร่วมสนับสนุน และช่วยประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ climate chang ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ มี การเป็นองค์กรต้นแบบการจัดทำ CO2 Footprit และเข้าเสวนาในเวทีการนำเสนอผลงานของ TGO ให้เอกชนอื่นๆ ใช้เป็นแนวทาง
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด(มหาชน) ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด ชลบุรี มี Environment Best Practices sharing Activity

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...