โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Media

สื่อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

หน่วยงาน จังหวัด การจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
องค์ความรู้
(ด้าน Climate Change / Mitigation / Adaptation / Paris Agreement / SDGs)
Info-graphics
(ด้าน Climate Change / Mitigation / Adaptation / Paris Agreement / SDGs)
VDO
(ด้าน Climate Change / Mitigation / Adaptation / Paris Agreement / SDGs)
เว็บไซต์ และ/หรือ
สื่อสังคมออนไลน์
(ด้าน Climate Change /
Mitigation / Adaptation /
Paris Agreement / SDGs)
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ มี
สำนักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร
กรุงเทพฯ มี
ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
กรุงเทพฯ มี มี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ มี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กรุงเทพฯ มี มี มี องค์ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเฉพาะเทคโนโลยี
ความปลอดภัย อาชีวอานามัย
และสิ่งแวดล้อม
ชลบุรี มี มี มี มี มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และรณรงค์ > กิจกรรมวันสุขสากลแต่ละปี (Angry Brids, Smufs Big Goals),Earth Hour,วันสิ่งแวดล้อม ,SHE Week และมีการจัดทำ VDO สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงาน เช่น Earth Day ลดการใช้พลาสติกบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีภาพยนต์ต่างๆ เช่น Angry Brids, Small Smufs
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
กรุงเทพฯ มี มี รายงานแห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
ปทุมธานี มี มี มี เป็นข้อมูลในนิทรรศการ climate chang
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน มี
บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์) จำกัด
ฉะเชิงเทรา มี

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...