โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริม/สร้างนวัตกรรม (Innovations)
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การส่งเสริม/สร้างนวัตกรรม (Innovations) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

หน่วยงาน จังหวัด การจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
องค์ความรู้
(ด้าน Climate Change / Mitigation / Adaptation / Paris Agreement / SDGs)
Info-graphics
(ด้าน Climate Change / Mitigation / Adaptation / Paris Agreement / SDGs)
VDO
(ด้าน Climate Change / Mitigation / Adaptation / Paris Agreement / SDGs)
เว็บไซต์ และ/หรือ
สื่อสังคมออนไลน์
(ด้าน Climate Change /
Mitigation / Adaptation /
Paris Agreement / SDGs)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ
(องค์กรมหาชน)
กรุงเทพฯ วิธีวิเคราะห์สารชีวพิษอัมพาตในหอยสองฝา ด้วยเทคนิคนิวเครียร์
สำนักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
กรุงเทพฯ ไม่มีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง
ความปลอดภัย
อาชีวอานามัยและสิ่งแวดล้อม
ชลบุรี มี มีการติดตั้งระบบผลิตไบโอแก๊สจากเศษอาหาร (ปัจจุบันซ่อมบำรุง)โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
กรุงเทพฯ มี มีความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ปทุมธานี มี มี ความรู้ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับ ERTC โรงเรียนต่างๆ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา มี ส่งเสริมประชาชนให้จัดการแก้ปัญหาผักตบชวา และนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร
บริษัท โกว์ พลังงสน จำกัด กรุงเทพฯ มี

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...