โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การอบรม

การจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยงาน จังหวัด การจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา
ในการอบรม/วัน
กลุ่มเป้าหมาย ความถี่
ในการจัด
วัตถุประสงค์
ของการอบรม
รายละเอียด
เพิ่มเติม
มีการอบรม มีการอบรม
แนบเอกสารเพิ่ม
ไม่มี
การอบรม
กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ มี การผลิตพืชผัก ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านพืชผัก ระดับจังหวัด สร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรุงเทพฯ หลักการ Lean Management for Environment และอื่นๆ ผู้ประกิบการและบุคคลากรภาตอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ มี
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรุงเทพฯ มี
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรุงเทพฯ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลักดันการดำเนินงานนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์ในประเทศไทย 1/2 เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 2/ปี รับทราบผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์ในไทย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ มี ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ มี
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ มี แนวทางการประเมิณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของประเทศไทยและการคำนวนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค IPPN 1/2 ผู้ประกอบการในนิคมฯอมตะนคร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมจัดทำรายงานปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจกขององค์กรแบบบูรณาการ
กองประเมิณผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย นนทบุรี มี
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ มี
สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา กรุงเทพฯ มี การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา มี คลองสวยน้ำใส 1/วัน ประชาชน 1/ปี การนำผักตบชวามาแปลรูป
บริษัท โกว์ พลังงสน จำกัด กรุงเทพฯ บริษัท ส่งพนักงานเข้าอบรมสัมนา หาความรู้เพิ่มเติมด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอยู่สม่ำเสมอ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ มี Stratiegic Direction Toward Low Carbon Society of Thailand 5/วัน พนักงาน,ผู้บริหารของบริษัท เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน และผู้บริหารทุกฝ่าย

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...