โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

NETWORK

การส่งเสริม และ/หรือ สร้างเครือข่าย (Network) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

หน่วยงาน จังหวัด การส่งเสริม และ/หรือ สร้างเครือข่าย (Network) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

(ด้าน Climate Change /
Mitigation / Adaptation /
Paris Agreement / SDGs)

ภาคเอกชน

(ด้าน Climate Change /
Mitigation / Adaptation /
Paris Agreement / SDGs)

ภาคการศึกษา

(ด้าน Climate Change /
Mitigation / Adaptation /
Paris Agreement / SDGs)

สื่อสารมวลชน

(ด้าน Climate Change /
Mitigation / Adaptation /
Paris Agreement / SDGs)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ
(องค์กรมหาชน)
กรุงเทพฯ มี สสนก
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
กรุงเทพฯ มี มี
ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรุงเทพฯ มี มี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ มี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ มี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ มี ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯ มี SDGs
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา มี โครงการคลองสวย น้ำใส
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ มี มี มี มี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มี
JVCKENWOOD Electronics (Thailand) ปทุมธานี มี
บริษัท โกว์ พลังงาน จำกัด กรุงเทพฯ มี มี ตลาดหลักทรัพย์ การนิคมอุตสาหกรรมฯ การไฟฟ้า ลูกค้า บริษัทแม่ คู่ค้า/รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558,2559
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ มี การเป็นคณะทำงานวิชาการ โครงการ ETS ของ TGO,WECSD-CSI Membership
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด(มหาชน) ประจวบคีรีขันธ์ มี สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันเหล็กและองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด ชลบุรี มี Environment Best Practices sharing Activity

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...