โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Action for Climate
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Action for Climate Thailand

Climate Change

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Learn More

Mitigation

การดำเนินการลดโลกร้อน

Learn More

Adaptation

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Learn More

น่าน CITY

เมืองเล็กๆ ที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติและคุณค่าทางวัฒนธรรม
และยังมีต้นน้ำอย่าง “แม่น้ำน่าน” ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ลำน้ำหรือแควที่ไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นต้นน้ำที่สำคัญอย่างยิ่ง

Read More

โรงแรมดอยตุง

ดอยตุงเป็นยอดเขาสูง นับเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานางนอน ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง มีผืนป่าธรรมชาติประมาณ 93,515 ไร่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,630 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

Read More

ปลูกต้นไม้

ป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นแห้งแล้ง ระบบนิเวศของโลกกำลังสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญที่สุด เราสามารถมีส่วนร่วมรักป่าด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรา

Read More

GREEN PRODUCTION

พัฒนาขึ้นโดยนำหลักการจัดการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More

การจัดการขยะต้นทาง

การจัดการขยะต้นทาง เป็นการลดการนำขยะไปกำจัดที่ปลายทาง การดำเนินการเช่น การคัดแยกขยะ การจัดการขยะอันตราย การจัดการขยะอินทรีย์ เป็นต้น

Read More

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...