โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Action for Climate Thailand

Climate Change

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Learn More

Mitigation

การดำเนินการลดโลกร้อน

Learn More

Adaptation

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Learn More

น่าน CITY

เมืองเล็กๆ ที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติและคุณค่าทางวัฒนธรรม
และยังมีต้นน้ำอย่าง “แม่น้ำน่าน” ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ลำน้ำหรือแควที่ไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นต้นน้ำที่สำคัญอย่างยิ่ง

Read More

โรงแรมดอยตุง

ดอยตุงเป็นยอดเขาสูง นับเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานางนอน ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง มีผืนป่าธรรมชาติประมาณ 93,515 ไร่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,630 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

Read More

ปลูกต้นไม้

ป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นแห้งแล้ง ระบบนิเวศของโลกกำลังสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญที่สุด เราสามารถมีส่วนร่วมรักป่าด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรา

Read More

GREEN PRODUCTION

พัฒนาขึ้นโดยนำหลักการจัดการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More

การจัดการขยะต้นทาง

การจัดการขยะต้นทาง เป็นการลดการนำขยะไปกำจัดที่ปลายทาง การดำเนินการเช่น การคัดแยกขยะ การจัดการขยะอันตราย การจัดการขยะอินทรีย์ เป็นต้น

Read More

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...