โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ไม่มีหมวดหมู่

นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา (REDD)

นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation: REDD) คือ... อ่านต่อ

ฉลากคาร์บอน

ความเป็นมาของฉลากคาร์บอน ฉลากคาร์บอน (Carbon label) เป็นการแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint) ตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์... อ่านต่อ

ตลาดคาร์บอน

การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบริบทโลก นโยบายที่ตั้งขึ้นตามกลไกตลาดเป็นกลไกควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่จุดคานงัด โดยการเปลี่ยนราคาสัมพัทธ์... อ่านต่อ

Disaster Resilience in Industrial, Business, Commercial, and Investment Sectors

Sector of industry, business, and commerce shall be concisely setting up the systems of manufacturing, logistic, as well as stringent monitoring system to achieve standard and legal compliance. Moreover, capital cost, interest, and investment feasibility shall be considered under disastrous situation due to direct and direct impact of the situation to the sector as follows. Building, facilities, instruments, equipment, machines could be damaged and unusable for production. Structural... อ่านต่อ

ภาคการจัดการขยะและของเสีย

ขยะอันเป็นแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, แหล่งภาพ: GST HBK (Own work) , via Wikimedia Commons แหล่งก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจัดการของเสียเกิดจากการทิ้งขยะ การบำบัดขยะเชิงชีวภาพ (biological treatment of solid waste) เตาเผาขยะ... อ่านต่อ

Disaster Resilience in Tourism Sector

a Tsunami December 28, 2004 on Phi Phi Island, Thailand, highly impacted to tourism sector; Picture Source: Paula Bronstein, http://www.theatlantic.com/photo/2014/12/ten-years-since-the-2004-indian-ocean-tsunami/100878/ Tourism industry is sensitive to all kind of situations. Hence any occurrence of disaster always negatively affects the tourism due to lack of tourists’ confidence, in their safety and wellbeing. Disasters also have impacts on tourism entrepreneurs such as hotel and resort... อ่านต่อ

ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

Photo source: pexels.com IPCC (2549) ได้ให้ความหมายกับภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องและจัดการโดยมนุษย์ซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้น... อ่านต่อ

Disaster Resilience in Thailand’s Communities

Stromsurge in Phuket, 2008 Disasters in Thailand Presently, disastrous situations have been frequently risen up with more complication such as tsunami, mudflow, wildfire, flooding due to over precipitation, overflow dam, flash flood, and storm attack including disasters from political and social violence. These mentioned catastrophes are pricelessly damaging lives and properties and currently a close to home topic for Thailand. A report from Department of Disaster Prevention and... อ่านต่อ

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์

By Mixabest – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9820288 ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use: IPPU) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการอุตสาหกรรม การใช้ผลิตภัณฑ์... อ่านต่อ

ภาคพลังงาน

ภาคพลังงานเป็นภาคที่ส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด และโดยทั่วไปแล้ว จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง ร้อยละ 90 และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ร้อยละ 75... อ่านต่อ

The Resilience for Adaptation

The chain effects of climate change have the potential to increase the risk of disaster exposure (UNDP, 2015). There is the interconnection between climate and disaster resilience. The IPCC descripts the definition of the resilience as “the ability of a system to return to a predisturbed state without incurring any lasting fundamental change”(IPCC, 2015). In other words, it is the ability to recover form negative events of climate change which includes the preparedness and strategy... อ่านต่อ

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...